Kulturen

Google+

Fællesskaber

Der er et udpræget interessefællesskab mellem mange af vore lokale foreninger og kulturinstitutioner. På denne side vil der være mulighed for at dyrke disse fællesskaber. Arrangementer som har generel interesse for områdets beboere kan her finde sin naturlige plads. Borgerforeningen har f.eks. ved flere lejligheder haft Lokalhistorisk Arkiv på besøg til gensidig berigelse, ligesom foreningen også er med i Kulturlandsbyen 6300.
Det lille Teater – Gråsten; Ladegårdskov 14 ….. http://www.lille-teater.dk
Flensborg Fjords Kunst & Kulturforening …. …. http://ffkk.org/
Gråsten Forum …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….. http://www.graastenforum.dk/
– * – * – * – * – * – * – * – * – * –
EN AFTEN OM LADEGÅRDSKOV PÅ DET LILLE TEATER
Tirsdag den 22. januar i år (anm.: 2013) bliver der på Det lille Teater i Ladegårdskov en sammenkomst for lokalområdet Ladegårdskov.
Arrangementet starter kl. 19.00 med et oplæg fra Lokalhistorisk Arkiv og et foredrag om Ladegård af Hans Lilleør. Der er kaffe og kage kl. 20.00 (pris 30 kroner), og derefter er det lokalområdet Ladegårdskovs tur.
Der har tidligere været et lignende arrangement i Fiskebæk. Der var en meget stor interesse for projektet.
Og hvad drejer det sig så om? Det drejer sig med et fint ord om at finde ”kulturens rødder” her på stedet, og med et knap så fint ord at se hvad der ligger i ”gemmerne”. Vi vil gerne samle egnens fortid op. Vi ønsker, at I fortæller, viser, demonstrerer og gerne skriver ned, hvad I kan huske.
Det kan dreje sig om fotos, karakterbøger, kontrolbøger, malerier, skøder, alt har interesse, alt vil omhyggeligt blive noteret ned (måske samlet ind?) af Lokalhistorisk Arkiv. Meningen er, at vi gerne vil ”låne, kopiere, modtage”, kort sagt samle ind og senere – om alt går vel – give det indsamlede tilbage i bearbejdet form.
Emner kunne f. eks. være udstykninger, husmandsstederne, skolen, vandværket, mejeriet, sabotage under besættelsen, skolegang, kirkegang. Hvem der har boet i hvilke huse gennem tiden. Fortællinger fra livet i hverdag og fest.
Alle er velkomne til at invitere folk, der har boet her tidligere og som måske kan fortælle noget. Alle er i øvrigt velkomne.
Kulturlandsbyen 6300
Hanne Næsborg-Andersen
Formand
Tlf. 61 65 64 48
– * – * – * – * – * – * – * – * – * –

Indvielse af mindesten for Margrete den Første

Dronning Margrete den Første døde for 600 år siden på sit skib på Flensborg Fjord i året 1412.
Dronningen havde den 24. oktober 1412 erobret Flensborg fra de holstenske grever, men byen var ramt af pest og Dronningen blev smittet.
Dronningens skib lå opankret ved Munkemølle, hvorfra skibet fik sine forsyninger og allerede den 28. oktober afgik Dronningen ved døden.
I et samarbejde mellem Kulturlandsbyen6300, Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne og Historisk Forening for Gråsten rejses der nu ved Gendarmstien ved Munkemølle en sten til minde om denne begivenhed.
Afsløringen af mindestenen, som er udført af stenhugger Peter Ehlert, Holbøl, finder sted på Dronningens dødsdag den 28. oktober klokken 14:00 med et efterfølgende arrangement på Hotel Benniksgaard i Rinkenæs, hvor fhv. højskoleforstander Kristian Kjær Nielsen vil fortælle om Dronning Margrete, Grænselandet og Norden, og hvor alle er velkomne.
Dronning Margrete, Valdemar Atterdags datter, var dronning af Norge og regent i Danmark for sin søsterdatters søn Erik af Pommeren. Margrete havde allerede i 1397 samlet Danmark, Norge og Sverige i Kalmarunionen.
Når Dronningens skib lå i Munkemøllebugten skyldtes det, at den store vandmølle blev drevet af munkene fra Ryd Kloster, som lå på den anden side af Flensborg Fjord, der hvor vi i dag finder Lyksborg Slot. Munkene kunne bringe forplejning til skibet, og myten fortæller, at Benniksgaard i Rinkenæs leverede mælken til Dronningen.
Efter Dronningens død, var hun en kort periode begravet på Lille Okseø, hvorefter hun blev bragt til Sjælland og genbegravet i Sorø Klosterkirke for endelig i 1413, som den første kongelige, at blive begravet i Roskilde Domkirke.