2007

Regnskab Borgerforeningen

Årsregnskab for Adsbøl Borgerforening 2007.

 Indtægt:

Medlemskontingent + Lotto                   8384,00 KR

Kortspil                                                    4071,15 KR

Natløb + Legedag + Adventshygge         223,00 KR

Sankt Hans                                              2876,00 KR

Grillaften                                                 1250,00 KR

Hyggeaften                                              1375,00 KR

Ringridning                                           48.124,25 KR

Kirkekaffe                                               3775,00 KR

Møder                                                        520,00 KR

Pant fra flasker                                           39,50 KR

Lejeindtægter                                            500,00 KR

Renter                                                        287,00 KR

I alt:                                                       71.424,90 KR

Udgifter:

Adsbøl Lotto                                            2775,00 KR

Kortspil                                                    1771,15 KR

Natløb + Legedag + Adventshygge       1013,35 KR

Sankt Hans                                              1433,90 KR

Hyggeaften                                              1223,80 KR

Ringridning                                           35.853,25 KR

Kirkekaffe                                               1763,45 KR

Ren By + Strandrensning   702,65 KR

Paradis Have + Huse i Adsbøl                 231,45 KR

Vedligeholdelse/rengøring                      1636,55 KR

Juletræ                                                       250,00 KR

Møder + papirvarer                                  959,69 KR

Annoncer                                                 1158,75 KR

Forsikring                                                3833,00 KR

Gebyr                                                         418,00 KR

Legeplads                                                  493,25 KR

I alt:                                                       55.517,24 KR

Bank:         43.473,07 KR

Indtægter:    71.424,90 KR                                          Legeplads:   4489,16 KR

Udgifter:       55.517,24 KR                                          Kontanter:    3459,50 KR

Overskud:    15.907,66 KR                                          Formue:    51.421,73 KR