Generalforsamling, referat og beretning

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år mellem 1. februar og 15. marts med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet
  4. Indkomne forslag
  5. Kontingent fastsættelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer samt suppleanter.
  7. Eventuelt

Der indkaldes med 8 dages varsel i et af distriktsbladene.

Seneste generalforsamling blev afholdt den 11. marts 2016