Spring til indhold

2012

Generalforsamling 2011 referat og formandens beretning

 

Før generalforsamlingen fortalte politibetjent Palle Hvingelby om indbrudssikring og nabohjælp. Han uddelte foldere og fortalte om, hvad man kan gøre for at beskytte sig mod indbrud og mærke sine ting. Emblemer med Nabohjælp foreslog han at sætte på postkassen og i øvrigt hjælpe hinanden.

Desuden oplyste han om, at der i forbindelse med Friskolen og skolepatrulje vil blive lavet nogle trafikhæmmende foranstaltninger på Sønderborg Landevej gennem Adsbøl.

32 personer var mødt op.

Valg af dirigent.

Dorthe Sørensen blev valgt.

Formandens beretning.

Mona Johannsen berettede om årets gang. Beretningen kan læses på Borgerforeningens hjemmeside adsboel.infoland.dk (se længere nede i teksten – red.) . Formanden opfordrede til at komme med forslag til aktiviteter. Spørgsmål til beretningen: Lottonumrene trækkes stadig. Navne på vinderne sættes op. Ros fra forsamlingen til de gennemførte aktiviteter. Der arbejdes på yderligere samarbejde om aktiviteter med Gråsten friskole. De unge har svært ved at møde op. Beretningen blev godkendt.

Regnskabet.

Nis Iversen berettede om det reviderede regnskab for 2011. Regnskabet kan ses på Borgerforeningens hjemmeside adsboel.infoland.dk . Regnskabet udviser et underskud på 12103 kr. Egenkapital er nu på ca. 44000 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag

Ingen

Kontingent

Fastholdes.

På valg til bestyrelsen

  • Nis Iversen blev genvalgt
  • Britta Kubiak blev genvalgt
  • Loraine Jeppesen blev valg.
  • På valg som suppleanter
  • Claus Rasmussen blev genvalgt
  • Anne Hohwü blev genvalgt
 1. På valg som revisorer
  • Peter Christensen blev genvalgt
  • Dorthe Sørensen blev genvalgt
  • Christian Witte blev valgt som revisorsuppleant efter forslag fra Nis Iverse

  • Evt.
  • Dorthe Sørensen opfordrede til, at de billeder, der var blevet taget ned ved renoveringen af klubhuset, kom op igen. Det blev vedtaget.
  • Britta Kubiak fortalte om samarbejdet med Gråsten Friskole. Der arbejdes med samarbejde om legeplads, med Borgerforeningen som deltager, ansøgning til LAG. Prisen er anslået til 333.000 kr. Friskolen vil opfordre til frivillig deltagelse i projektet, med arbejdskraft.
  • Er det muligt at få en hjertestarter i klubhuset eller lige udenfor på huset? Eller et andet sted i byen? TRYGfonden skal ansøges. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.
  • Hanne Næsborg-Andersen fortalte om Kulturlandsbyen6300. Læs mere på www.kulturlandsbyen6300.dk Generalforsamling afholdes d.29.3. på Naturskolen. Hanne er udnævnt af bestyrelsen som Borgerforeningens repræsentant til Kulturlandsbyen6300.
  • Ruth Gaul Nilum opfordrede til at værne om vores lokale kirke, så den ikke bliver lukket.

Dorthe takkede for god ro og orden.

Referent: Hanne Næsborg-Andersen.

Formandens beretning:Årets gang i Adsbøl 2011/2012

Jeg vil her fortælle om årets gang i foreningen. Det har været et godt år med gode samarbejder, men også med lidt svingende besøg til arrangementerne.

Kortspil fortsatte som det plejer. Det samme gjaldt kirkekaffen.

Søndag d. 3.april deltog vi ligesom året før i landsindsamlingen ”Ren by” og fik samlet en masse affald ind. Foreningen gav morgenkaffe og mange var mødt op, såvel ældre som yngre. Det er dejligt at se den iver, der lægges for dagen for at få vores by gjort ren. Vi gentager det i år, det bliver den 22. april.

Vi rensede som sædvanligt stranden den 6. maj, hvor Borgerforeningen gav grillpølser.

Fodbold for mænd fortsatte i sommersæsonen hver onsdag fra kl 1930-21 på sportspladsen. Det startede d.4. Maj og har været en stor succes.

Der var ingen pinsetur i år, da vi måtte aflyse sidste år på grund af manglende tilmelding.

Sankt Hans den . 23.juni med båltale ved pastor Birgitte Christensen fra Kværs var der som sædvanlig stor opbakning til.. Det er dejligt at opleve, at traditionen fortsat er levende.

Grillaften blev ikke afholdt, der var ikke nok sidste år til at vi kunne fortsætte i år.

Vores store sommerfest/ringridning den 9.-10. september. Festen var ved at regne væk. Det havde regnet så meget, at ringriderpladsen ikke kunne bruges af heste, så ringriderne blev aflyst. I stedet valgte bestyrelsen at holde festen ved klubhuset, med telt sat op på p-pladsen og cykelringridning. Der var også sumobrydning for børn og voksne, og fest om aftenen med et professionelt orkester, der virkelig leverede varen. Det økonomiske kommer kassereren ind på senere. Mange tak til sponsorerne. Bestyrelsen diskuterer stadig, om festen permanent skal flyttes til klubhuset, det er uendeligt lettere at arrangere.

Hobbyklub for kreative voksne mødes hver mandag kl 19 i klubhuset, og de kan sagtens bruge flere medlemmer. Alle er velkomne, det er Cathrine, der står for tilmeldingen. Man skal medbringe egne materialer.

De to efterfølgende arrangementer måtte aflyses på grund af manglende tilslutning, nemlig fællesspisning d.4.11. og juleskattejagt d. 26.11. Det var rigtig ærgerligt.

Vores første arrangement i det nye år var fredag d.27. Januar, hvor tidligere brugsuddeler Christen hell fra Vester Sottrup fortalte om vine fra Chile og Frankrig og samtidig kunne man smage de vine, han fortalte om. Man havde også mulighed for at købe vinene til lidt nedsat pris den aften. Efter smagningen var der pølse-ostebord. Superbrugsen i gråsten havde sponsoreret foredraget, og vi takker meget for hjælpen her. Det var en god aften med mange gode tip og en god foredragsholder.

Kommunen har igen givet os et tilskud til at drive foreningen og Dorte Sørensen er stadig med på vores vegne i Landsbyforum, som er et idéforum for landsbylaug. Man mødes med uregelmæssige mellemrum og hører, hvad der rører sig, får nye ideer og giver sin mening til kende til møderne i Landdistriktsudvalget.

Legepladsen er, som I kan se, endelig opgivet, kommunen vil ikke være med til at vedligeholde redskaberne. Alt er ryddet væk. En lille gruppe fra bestyrelsen er i gang med samarbejde med Gråsten friskole om at få en god legeplads op at stå ved skolen. Den vil Adsbøls børn også kunne bruge. Britta fortæller mere om dette senere.

Vi har renoveret klubhuset. Der er kommet ny varmeforsyning, så det ikke mere er koldt at komme herind, hvis der ikke har været nogen. Der er kommet billeder af, hvad der sker i Adsbøl, op på væggene.

Udviklingsplanen er nu helt færdig, og bestyrelsen arbejder videre med ideerne fra den. I kan se den i aften. Vi har snakket med kommunen om byggegrunde og om oprensning af bækkene. Kommunen har skrevet til bestyrelsen, de vil gerne have et møde med den i foråret 2012.

Projektet på Landbrugsskolen, der hedder kulturlandsbyen 6300 er vi med i. Der er dannet en forening. Hanne fortsætter som bestyrelsens repræsentant i arbejdet. I kan se billeder af, hvordan vi forestiller os, det kan se ud, bagefter. De har lige haft et arrangement med sønderjysk mad og foredrag om maden bagefter, det tiltrak ca 200 personer.

Fjernvarme kommer som en mulighed til Adsbøl. Bestyrelsen er ikke blevet kontaktet endnu.

Vi er lidt trætte i bestyrelsen af at arrangere aktiviteter, som der ikke kommer så mange til. Især mangler vi de unge. Slutningen på den udvikling kan være, at der tilsidst ikke kommer nogen, fordi det er de samme personer, der hele tiden trækker læsset. Bestyrelsen udfører jo frivilligt arbejde, så vi kan heller ikke holde til at være aktive uden svar fra beboerne. Det kan betyde færre aktiviteter. Den udvikling må vi have vendt. Gode ideer modtages. Foreløbig har vi fortsat samarbejde med Gråsten friskole om fælles arrangementer og tiltag til gavn for begge parter.

Vi vil meget gerne have forslag fra jer.

Og så vil jeg slutte med at takke alle, som i årets løb har givet et nap med, både med stort og med småt. Vi kunne ikke klare alt det uden jeres hjælp og støtte. Tak for året, der gik.

Mona Johannsen.

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *