Spring til indhold

2020

Generalforsamling i Adsbøl Borgerforening
Mandag d. 9. marts kl. 19.00 i Klubhuset.

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Nedsættelse af arbejdsgruppe til ringridning
5. Ordensreglement for klubhuset
6. Indkomne forslag: Ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.
a. På valg til bestyrelsen
▪ Jesper Sørensen
▪ Martin Tambor
▪ Kasper Jepsen
b. På valg som suppleanter
▪ Kristine Olesen
c. På valg til revisorer / revisorsuppleant
▪ Claus Rasmussen
▪ Hans Christian Andersen
8. Evt.
9. Information fra Kulturlandsbyen6300

Vel mødt – Bestyrelsen i Adsbøl Borgerforening

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.