Spring til indhold

Generalforsamling 2018, referat

Fremmødte: Jesper, Pia, Martin, Kasper, Mona, John, Susanne, Claus

+ 15 eksterne

Dirigent: Claus

Der ønskes mere aktivitet i nyhedsbreve, således at det ikke kun er facebook der benyttes som kommunikationsmedie (f.eks. når der er grill aften, eller ændringer til kontingent osv.)

Fif fortæller at Toptryk gerne sponsorerer tryk af flyers, blot de har deres logo påtrykt.

Jesper, Fif, Mona, John og Claus vælges som arbejdsgruppe til ringridning.

I forhold til betaling af kontingent, henstilles til at formuleringen ændres til ”primær betaling er digitalt, sekundært er til formanden eller kasserer

Der er generel opbakning til at fortsætte med multibane – der skal undersøges hvor meget larm en sådan bane vil afføde.

Det er enstemmigt vedtaget at Allan Venderby går videre med projekt julebelysning.

På forslag til bestyrelsen:

Allan Venderby er valgt

Alle 3 eksisterende modtager genvalg

Kirstine er genvalgt som suppleant

Revisor:

Hans Chr. ønsker at være suppleant, dette godkendes

Claus ønsker genvalg

Facebook regelsæt er accepteret

Afmelding af klubhus booking, Mona vil gerne have det ændret således at der betales et depositum på 500kr ved booking og ved afmelding er depositummet tabt.

John foreslår bankospil, dette modtages positivt.

Kulturlandsby6300 sender deres folder i pdf så den kan lægges på hjemmesiden.

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.