Spring til indhold

Referat fra generalforsamling 2019

 

Referat af generalforsamling i Adsbøl borgerforening den 14.03.2019

 

Valg af dirigent Claus Rasmussen valgt som dirigent, der erklærede generalforsamlingen godkendt og gennemgik dagsordenen.
Formandens beretning Mona Johannsen berettede om aktiviteter og begivenheder for det forgangne år.
Regnskabet Allan Venderby gennemgik regnskabet. Der var en udgift på 200 kr. til kirkekaffe, men ingen indtægt og der blev derfor stillet spørgsmål om borgerforeningen havde penge tilgode, dette undersøges af bestyrelsen.
Kontingent Enighed om der fortsættes som hidtil.
Indkomne forslag Ingen.
På valg Pia Feldstedt – genvalgt.
Mona Johannsen – genvalgt.
John Gregersen – genvalgt.
Suppleanter Susanne Petersen – ønskede ikke genvalg.
Torben Marcussen – valgt.
Revisor Claus Rasmussen – valgt.
Hans Christian Andersen – valgt.
Evt. Helle Blindbæk havde en forespørgsel, at kirken gerne ville tænkes med i kommende arrangementer, såsom det er gjort med nørklegruppen om tirsdagen. Det kunne være fastelavn, gudstjeneste på ringridningspladsen o.a.

Allan Venderby har i længere tid arbejdet på julebelysning gennem Adsbøl, dette er nu godkendt af kommunen. Priser på plads meget snart.

Der blev snakket om, hvorvidt borgere havde hørt/oplysninger om de 4 stk. super vindmøller privatfirmaet, Wind Estate arbejder på at stille op omkring Avnbøl Østen. Allan Venderby undersøger sagen nærmere og sender nyhedsbrev ud ved nye oplysninger.

Kasper Jepsen informerer at antennemasten ved banen på Kobberholmvej forhøjes.

Kulturlandsbyen6300 Hanne Næsborg fortæller om kommende tiltag. Kulturlandsbyen6300 holder generalforsamling på Gråsten Landbrugsskole, tirsdag den 26. marts. Se nærmere på kulturlandsbyen6300.dk

PS.: generalforsamling i Kulturlandsbyen er overstået

Trafiksikkerhed i Adsbøl En lille gruppe på 3, har i noget tid arbejdet på ideer og holdt møder med kommunen for hvordan trafiksikkerheden kan ødes på Sønderborg landevej, Kim Agerley beretter.
Multibane Pia Feldstedt fortæller om den indkøbte multibane og hvad der nu skal ske med hensyn til beliggenhed, underlag, tilladelser m.m.
Privatudlejning af klubhuset Det er fortsat tilladt at leje klubhuset ud som hidtil, hvilket er 12 gange årligt.

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.