Spring til indhold

2016

Referat  af generalforsamlingen i Adsbøl Borgerforening

Generalforsamlingen Adsbøl Borgerforening, fredag d. 11. marts 2016

Fremmødt 19 (?)

ad 1. valg af dirigent: Tina Hallund valgtes. Hun konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet (annonce i Ugeavisen)

ad 2. Formandens beretning. vedhæftet

Desuden så vi en film om landskabstyper i Sønderborg kommune. Vores område(område 4) er beskyttelsesværdigt/ bevaringsværdigt vedr. dette se link på hjemmesiden, evt. Sønderborg kommune:infoland.

Pia takkede bestyrelse, hjælpere og medlemmer for året der er gået.

ad 3. Regnskabet ved Martin, vedhæftet

Fælles forsikring fra 2017 (landsdistriktsudvalget)

ad 5. Flaglaug: Peter og Helga melder fra, Hans Christian Andersen melder sig til 5.  og 6. februar.

ad 6. Lotto nedlægges. vedtaget.

ad 7. Kontingent uændret, vedtaget

ad. 8 Valg: på valg er Nis Iversen, Britta Kubiak ( der begge ikke ønsker genvalg) og Martin , der ønsker genvalg.

Valgt blev Jesper Sørensen, og Kristine Jepsen

Suppleant: på valg er Jacob (ønsker ikke genvalg) Susanne Nielsen valgt

Bilagskontrollør: Claus Rasmussen blev valgt istedet for Peter “Høkke”

Eventuelt:

Kasper foreslog arrangement for ældre.

Erik Jørgensen spurgte til internet i klubhuset

Britta, nyhedsbrev kopier til ældre uden pc (Britta vil gerne lave kopier og dele ud)

Emil Strårup: Hvad med smedens grund (det er et byggefirma i Åbenrå, der ejer grunden), kan der gøres noget ved “lossepladsen”

Marianne Jørgensen spurgte til indbrudssikring af klubhus.

Der var forslag om landskamp på storskærm, grillaftner osv

Pia holder møde med menighedsrådet om evt. mere samarbejde (udover kirkekaffe)

 

Tina sluttede med at takke for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen var der almindelig hyggesnak og dartspil.

Referent: Britta Kubiak.

Formandens beretning:

(blev i år understøttet af billeder fra det nye projektoranlæg)

Formandens beretning for Borgerforeningens virke i 2015

Nu skal vi have afprøvet vores nye udstyr, så beretningen bliver i billeder i dag.

Fastelavn:

Vi prøvede at starte lidt før, for børnefamiliernes skyld og det så ud til at virke. Så regnede det ikke for en gangs skyld. Talen blev holdt af Jens Ravnskær fra Æblegård Friskole, som vores friskole nu hedder. Jeg skulle i øvrigt hilse fra ham.

Ren by:

For andet år har vi lagt Ren By og arbejdslørdag i klubhuset sammen, og det er så stor en succes, at det fortsætter vi med. Vi kan se at de seneste år, er der kommet væsentligt mindre affald. Om det skyldes at der bliver smidt mindre eller at der er nogle der samler op løbende er svært at sige, men tak til de der hjælper til.

Til arbejdslørdag lagde vi vægt på at få fjernet det buskads der stod herude, for at give lys i klubhuset og plads til tilbygningen. Til arbejdslørdag i år, håber jeg at vi får anlagt en fin plæne.

Strandrensning:

Er blevet en fin tradition, hvor alle kan hjælpe til. Vi er de seneste år blevet motoriseret, så der ikke skal slæbes mere end højst nødvendigt. Til slut serverer vi pølser og vand.

Ringridning/sommerfest.

Vi er på vej tilbage på toppen, som jeg flere gang har hørt at ”før var vi over hundrede”. I år var vi 80 mand til spisning fredag aften med helstegt pattegris. Vi havde i år valgt at leje telt og alt udstyr ved Kærs teltudlejning, pg.a. øgede sikkerhedsregler. Og på trods af de øgede udgifter, blev det stadig til et lille overskud, men det vil Martin komme ind på senere.

Selv om det var en succes, så skal vi udvikle os lidt, så vi ændrer lidt i programmet til næste sommerfest, så der bliver børnedisko fredag aften og voksen-spisning og fest lørdag aften.

Havevandring:

I september var der havevandring, hvor nogle fra byen havde inviteret ind i deres haver for at dufte til roser, smage på tomater og gætte mærkelige buske. Noget der godt kan tåle en gentagelse.

Fastelavn:

Traditionen tro, afholdt vi fastelavn i år,  igen med ca. 40 deltagere, fifty-fifty fordelt på børn og voksne.

Udviklingsplan:

I maj inviterede vi til fællesspisning og borgermøde, for at høre hvilke ønsker der var for Adsbøl i fremtiden. Connie fra Landdistriktet var og guidede os igennem en aften med masser af gode ideer.

Hovedvejen: sikkerhed, udsmykning (planter, portal)

Stier: cykelstier, Nybøl Nor sti,

Fjernvarme

Rekreative områder

Aktive områder: legepladser, multibane, Shelters

Fjernvarme:

Som I kunne se i udviklingsplanen, så er der et ønske om Fjernvarme i Adsbøl. De var herude i marts og fortælle om priser og muligheder. Der blev sat nogle på til at finde ud af, hvor mange der vil være med, da der skal være ca. 50 husstande der skriver under før de går i gang, men så kan vi også få det i løbet af et års tid. Andet møde vil blive afholdt senere. Dato meldes ud på hjemmesiden.

Bålhytte:

Friskolen og Borgerforeningen søgte sammen Friluftsrådet og fik 45.000 ud af et samlet budget på 110.000 kr. Friskolens støtteforening betaler resten. Det er friskolen der har stået for det og Hans Chr. og John har hjulpet til.

Multihus der skal fungere som bålhytte, overnatningssted og undervisnigsrum, for dagplejer, børnehave, skole, borgere og turister.

Tilbygning:

Kommunen betaler materialer, vi leverer frivillig arbejdskraft.

Gulvet er støbt og den forventes færdig inden sommerferien.

Frostfrit rum til opbevaring af dagplejens, borgerforeningen og fodboldholdets ting, så vi får ryddet omklædnigsrummene og dermed mulighed for at udnytte huset bedre.

Stort rum til dansegulv, bar og ekstra stole og borde. Derudover er det også tænkt at dagplejen kan stille barnevogne derind, så de ikke skal med ind i klubhuset og børnene kan stå og sove overdækket.

Dermed bliver sprøjtehuset frigivet, så Bo kan slippe af med sprøjten.

Der skal søges fonde til en glasfacade, så man kan se sprøjten.

Udlejning:

Så er det godt og vel et år siden vi begyndte at leje huset ud, og de der har brugt det, har været glade for det.

Halvdelen af indtægten går til Ahlmannsparken der vedligeholder huset og står for forbruget.

De penge der kommer ind bruges til at forbedre huset, bl.a. projektor.

AV-udstyr

Tak til Nyit og Veromontage for hjælpen med indkøb og opsætning.

Det giver bedre mulighed for kurser, fordrag, filmaftenener m.m.

Og hvad så nu?

Vi skal selvfølgelig have byggeriet gjort færdigt, men ellers bliver det skriftligt der skal arbejdes det kommende år med udviklingsplanen, som skal være grundlaget for alt det andet, en velkomstfolder for at tiltrække nye borgere.

Søge fonde til sprøjtehuset og få tilladelser til stier.

Og så selvfølgelig alle vores aktiviteter.  🙂

Kommunikation

Kommunikation er en svær ting.

Fremadrettet vil det blive endnu mere digitalt, så der ikke er flere forskellige måder og dermed mulighed for misforståelser.

For at I kan følge med I alt hvad der sker, vil jeg lige kort vise hjemmesiden.

Det der sker er, at jeg skriver det ind på Facebook, Erik skriver det ind på hjemmesiden og hvis I melder jer til nyhedsbrevet, får I en mail, hver gang der kommer noget ind på hjemmesiden.

Det er kun ringridning og generalforsamling der bliver annonceret i avisen.

Det program der er kommet ud 2 gange årligt, kommer kun ud i foråret sammen med girokortet og med generelle oplysninger.

Så planlægger vi at få en mobiltelefon til Borgerforeningen, så der kun er et nummer der skal bruges til booking, tilmelding og øvrig kontakt og det giver også muligheden for at betale med SWIPP og Mobilepay.

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *