Spring til indhold

Kulturlandsbyen6300 stiftet med Adsbøl Borgerforening som deltager

Torsdag d.25.november var der indkaldt til stiftende generalforsamling på Gråsten Landbrugsskole i foreningen Kulturlandsbyen 6300. Blandt initiativtagerne er Adsbøl Borgerforening.
Til stor glæde for arrangørerne havde 48 personer fundet vej denne aften for at være med.
Først blev Peder Damgaard valgt til dirigent og Kaj Nissen til referent. Bagefter gennemgik Gunnar Brodersen og Hanne Næsborg-Andersen baggrunden for og ideen med projektet. Ole Gaul Nilum gennemgik forslag til vedtægter, og de blev vedtaget med nogle få rettelser.
Til den nye bestyrelse blev følgende valgt: Hanne Næsborg-Andersen for Adsbøl Borgerforening, Hannelore Nicolaysen for Flensborg Fjord Kunst & Kulturforening, Tage Nielsen for Det lille Teaterhus, Kaj Nissen, Vibeke Fonnesberg, Ulrich von Birckhahn og Ole Gaul Nilum. Som suplleanter blev valgt Karin Baum og Lise Rosengaard Paulsen. Revisorer blev Anne Marie Brodersen og Bente Damkjær, suppleant for revisor Mona Damkjær.

Den nyvalgte bestyrelse .Foto taget af Der Nordschleswiger.

Efter kaffe og kage fortalte formanden for Kultur-og Erhvervsudvalget i Sønderborg Stephan Kleinschmidt levende og engageret om kulturlandsby og kulturhovedstad 2017.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig.

Til formand blev Ole Gaul Nilum valgt, næstformand Hanne Næsborg-Andersen, kasserer Tage Nielsen og sekretær Kaj Nissen. Samtidig blev der nedsat forskellige små hurtigt arbejdende udvalg, der bl.a. skal arbejde med at få foreningens hjemmeside op at stå og at få et logo og et medlemsbevis.

Bestyrelsen er enige om at holde et intensivt forløb i begyndelsen for at komme godt fra start.

Medlemskab af foreningen kan allerede nu tegnes ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved at skrive sig på en liste på biblioteket i Gråsten. Det koster 100 kr. om året. De personer, der deltog ved det stiftende møde og som skrev sig på som medlemmer, vil snart få direkte besked om, hvordan de kan indbetale.

Del på Facebook

Æblegård Friskole

  • Ingen aktiviteter

Det lille Teater

Æblegård Friskole

Gråsten Forum

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.