Spring til indhold

Hvad skal der ske i Adsbøl?

Hvad skal der ske i Adsbøl?

Diskussion på generalforsamlingen 10.3.2008.

 Disse punkter blev bragt frem og diskuteret:   

 • Reparation af Fiskenæs stien
 • Fortov laves på Avnbølvej, så man kan gå tur.
 • Hvad sker der med Adsbøl, når afkørslen fra motorvejen kommer?
 • Der mangler flere stier, f.eks. i Birkevej/Bøgevejskvarteret.
 • Der bør laves fartbegrænsning på hovedvejen, så Adsbøl igen bliver en helhed.
 • Svinget ved kirkegården giver problemer om vinteren. Kan der gøres noget? Fartbegrænsning?
 • Kan der laves fartkontrol i Adsbøl, sættes kameraer op? Vi melder os gerne som forsøgsområde.
 • Der kunne laves en sti forbi Adsbøl præstegård over den gamle bro.
 • Folk kører for stærkt på Østerbakken/Smedebakken.
 • Affaldsordning for pensionister genoptages.
 • Hundeefterladenskaber, skal vi lave en kampagne?

 Og til Teknisk Afdeling i kommunen:

 • Flere bænke sættes op og de eksisterende vedligeholdes.
 • De eksisterende stier vedligeholdes.
 • Bedre gadebelysning på især Østerbakken/Smedebakken.
 • Oprensning af bækkene bør ske oftere.
 • Får vi stadig rent og pænt sand til stranden?
 • Vedligeholdelse af drænrør på stranden?

Hvis man skal beskrive, hvad der er godt ved Adsbøl:

Det ligger tæt ved vandet, har skole, gode busforbindelser. Unge mennesker vil gerne bo her. Her er sammenhold og et aktivt foreningsliv. Her er smuk natur og mange bække.

Konklusionen på diskussionen var, at de to vigtigste punkter fremover måtte være: 

1.     At få styr på trafikken.

2.     At få flere stier og få de, der er, sat i stand.

Bestyrelsen arbejder videre med ideerne.

Del på Facebook

Æblegård Friskole

 • Ingen aktiviteter

Det lille Teater

Æblegård Friskole

Gråsten Forum

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.