Spring til indhold

Generalforsamling i Adsbøl med politiet

Mandag d. 12. marts kl. 19.30 i Klubhuset Kobberholmvej 15

Kl. 19.30 før generalforsamlingen fortæller politibetjent Palle Hvingelby

om, hvordan man forebygger indbrud. Bl.a. kommer han ind på nabohjælp.

Borgerforeningen giver kaffen.

Efter Palle Hvingelbys foredrag generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordenen skal være formanden

Mona Johannsen i hænde

senest d. 27.02. 2012.

Kom gerne med ideer til aktiviteter!

Mød op og vær med til at præge udviklingen.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingent fastsættelse
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.
 • På valg til bestyrelsen:

  Nis Iversen, genopstiller

  Britta Kubiak, genopstiller

  Hanne Næsborg-Andersen, genopstiller ikke

 • På valg som suppleanter:

  Claus Rasmussen ,genopstiller

  Anne Hohwü, genopstiller

 • På valg som revisorer:

  Peter Christensen, genopstiller.

  Dorthe Sørensen, genopstiller.

  7. Evt.

Del på Facebook

Æblegård Friskole

 • Ingen aktiviteter

Det lille Teater

Æblegård Friskole

Gråsten Forum

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.