Spring til indhold

Foreløbig skitse til udviklingsplan for Adsbøl


Udviklingsplan for Adsbøl, lavet 2009.

Planen kan indeholde følgende:

1 Visitkort. Hvad er Adsbøl nu?

Adsbøl er en landsby lige udenfor Gråsten, på vejen mellem Gråsten og Sønderborg. Landsbyen ligger meget idyllisk lige ved Nybøl Nor. I området er mange bække, og i gamle dage var karpedambrug udbredt. Der bor ca. 500 mennesker i området.

I Adsbøl fokuserer vi især på vores smukke natur, og vi har særligt øje for at udnytte de forskellige vandelementer, der omgiver os.

Adsbøl har egen kirke og kristen friskole.

Adsbøl er opstået omkring år 1100-1200 i forbindelse med den nu forsvundne herregård Holbæk ved Nybøl Nor. Adsbøl er ældre end Gråsten.

I Adsbøl er der adgang til “ægte bredbånd”, idet Sydenergi har lagt fiberoptik ned i området.

Adsbøl er gennemskåret af vejen mellem Gråsten og Sønderborg, som er livligt befærdet, især i morgen- og eftermiddagstimerne. Vejen skærer byen over i to dele.

Der er en ”Kirkesti” i området, men ellers ikke mange muligheder for at gå på tværs i landskabet.

Der er adgang til offentlig strand.

Langs vejen til Avnbøl er der for øjeblikket hverken fortov eller cykelsti.

Adsbøl har en Borgerforening, som sørger for et udbud af aktiviteter. Der findes et klubhus på adressen Kobberholmvej 15, 6300 Gråsten. Det ejes af kommunen og må benyttes til foreningens arrangementer. Inventaret, ja hele indretningen er meget gammeldags og slidt og efterhånden uhensigtsmæssig.

Der er et godt sammenhold i byen.

2 Vision. Hvordan vil vi gerne have det til at være?

2.1 For at vandet i fremtiden kan tæmmes og fungere som en rekreativ forskønnelse af området, så er det nødvendigt med jævnlig oprensning og kontrol af samtlige vandløb.

2.2 Vi vil samtidig gerne gøre endnu større brug af vandet omkring os. I Adsbøl vil vi arbejde for en laksetrappe og gydevand.

2.3 Et udbygget stisystem samt en forbedret strand skal ”åbne” naturen for både os og vore gæster.

2.4 For at fastholde det stærke fællesskab i byen, er det vigtigt ikke at lade landevejen splintre byen. Det er nødvendigt at arbejde for en bedre infrastruktur med især hastighedsnedsættelse på landevejen og med bedre busforbindelser.

2.5 Vores gode sammenhold på tværs af alderen og især omkring klubhuset ønsker vi at værne om ved at skabe flere aktiviteter, fritidsfaciliteter og et moderniseret mødested.

2.6 Der er plads til at udbygge Adsbøl med seniorboliger og byde tilflyttere velkomne på enkelte attraktive byggegrunde.

2.7 Borgerne står sammen om at opfordre til socialt sammenhold, pleje af naturen samt forskønnelse af byens ejendomme.

2.8 Borgerforeningen ønsker at udbygge samarbejdet med Gråsten Landbrugsskole og vil gerne arbejde med til at øge aktivitetsniveauet på stedet.

3 Handlingsplan. Hvordan gør vi det?

Del på Facebook

Æblegård Friskole

  • Ingen aktiviteter

Det lille Teater

Æblegård Friskole

Gråsten Forum

Adsbøl Borgerforening

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

- husk at checke mail. Den skal du bruge for at bekræfte din tilmelding. Uden bekræftelse modtager du ikke Nyhedsbrev.